Bán xe ben Hyundai 1.75 tấn HD65 bửng liền trang bị đầy đủ thiết bị giải trí, giá tốt

Bán xe ben Hyundai 1.75 tấn HD65 bửng liền trang bị đầy đủ thiết bị giải trí, giá tốt

Bán xe ben Hyundai 1.75 tấn HD65 bửng liền trang bị đầy đủ thiết bị giải trí, giá tốt